Den kommunale hjemmepleje i København

Vælg den kom­mu­nale
hjemmepleje
 

4 ud af 5
vælger os

Flere end 6.000 borgere i København har valgt den kommunale hjemmepleje. 

Det gør os til langt den største leverandør af hjemmepleje i København. Siden 1958 har vi hjulpet ældre københavnere, der har behov for støtte og hjælp i hjemmet. 

Her på hjemmesiden kan du læse, hvad vi tilbyder i Københavns Kommunes hjemmepleje til ældre, og hvordan vi kan støtte og hjælpe dig i din hverdag.

Stor tilfredshed

Hvert år gennemfører vi brugerundersøgelser i hjemmeplejen.

I den seneste tilfredshedsmåling svarer 3 ud af 4, at de er tilfredse med den støtte og hjælp, de får fra den kommunale hjemmepleje.

Derfor skal du vælge os

Tryghed

Når du vælger den kommunale hjemmepleje, vælger du tryghed.

Det kan være en stor forandring i livet at få brug for hjælp og støtte i hverdagen. Det gælder ikke mindst, fordi du åbner dit hjem for andre mennesker.

Siden 1958 har vi hjulpet ældre københavnere, der har behov for støtte og hjælp i hjemmet. Vi vil give dig den håndsrækning, du har brug for i hverdagen, og vi arbejder for, at det både skal være trygt og en god oplevelse at åbne dit hjem og modtage støtte og hjælp fra os.

Nærhed

Den kommunale hjemmepleje bor tæt på dig.

Vi arbejder i mindre grupper fordelt over hele byen. Når du får støtte og hjælp fra den kommunale hjemmepleje, vil du altid møde medarbejdere fra den samme hjemmeplejegruppe tæt på dig. Får du brug for hjælp hurtigt, kan vi være hos dig på kort tid. 

Du får støtte og hjælp af en fast gruppe medarbejdere, og vi gør vores bedste for at sikre, at det er få og kendte ansigter, som kommer i dit hjem.

Fleksibilitet

Vi tilpasser vores støtte og hjælp til dine behov.

Når vi kommer i dit hjem, vurderer vi sammen med dig, hvad du har mest behov for støtte og hjælp til. Det betyder, at hvis et familiemedlem fx har gjort rent hos dig, kan du i stedet blive ledsaget på en gåtur.

Vi er meget opmærksomme på, at både din fysik og psyke kan ændre sig med tiden, og at dit behov for støtte, hjælp og omsorg dermed også kan ændre sig. Sammen kan vi kontakte visitationen, som kan vurdere dine behov på ny.

Hvad er vigtigt for dig?

Vi planlægger hjælpen sammen med dig, så du kan klare dig selv mest muligt og bedst muligt.

Vi tager altid udgangspunkt i to ting: Hvad der er vigtigt for dig, og at du skal generhverve og fastholde så mange færdigheder som muligt. Jo mere selvhjulpen du er, jo større frihed har du - og det giver livskvalitet.

I hjemmeplejen har vi fokus på, om du kan få nogle af de færdigheder tilbage, som du har mistet. Det hedder rehabilitering. Vi ved, at det giver livskvalitet at kunne selv. Og at ældre, der holder sig i gang, fungerer bedre både fysisk og psykisk og i sidste ende lever længere. Det, du ikke kan klare selv, klarer vi sammen.

Vi har flere forskellige muligheder for at tilbyde dig træning og rehabilitering i hverdagen. 

Skærmbesøg

Hvis du har brug for støtte til f.eks. at komme i bad eller til at tage din medicin korrekt, kan det måske ske gennem det, vi kalder et skærmbesøg. 

Med et skærmbesøg kan du og en medarbejder se hinanden på en skærm og tale med hinanden. Medarbejderen holder øje med, om alt går, som det skal. Skulle der blive behov for det, kan vi være hos dig inden for kort tid. Det er os, der stiller en skærm, som er enkel at bruge, til rådighed.

Sådan arbejder vi

Fold alle ud

Faguddannede medarbejdere

Vi er mange forskellige fagligheder, som arbejder tæt sammen om opgaverne. Vi har fx uddannede SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Vi deltager løbende i kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vi har specialister på forskellige faglige områder. Det betyder, at vi altid er opdaterede på emner som fx demens, ensomhed, håndtering af medicin og det nyeste inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi. 

Vi har også medarbejdere, som er særligt uddannede til at rådgive og vejlede pårørende til borgere med demens.

Fem hjemmeplejeområder 

I den kommunale hjemmepleje er vi inddelt i fem hjemmeplejeenheder. 

Når du får støtte og hjælp fra den kommunale hjemmepleje, vil det altid være af medarbejdere fra den samme hjemmeplejegruppe tæt på dig.

Identitetskort med navn og billede

Vi har alle et identitetskort med navn og billede, som vi viser dig, første gang vi besøger dig, eller hvis du beder om det. 

Vi har selvfølgelig også tavshedspligt.

Altid opdaterede på din situation

Når du får støtte og hjælp fra den kommunale hjemmepleje, har vi altid de informationer med, vi skal bruge.

I vores elektroniske journalsystem kan vi finde nødvendige informationer om fx din medicin, hvornår du får hjælp, og om der er særlige ting, vi skal vide eller være opmærksomme på hos dig.

Det betyder, at vi altid er opdaterede.

Medbringer rengøringsmidler

Når du vælger den kommunale hjemmepleje, har medarbejderne rengøringsmidler med. Vi anvender udelukkende miljøvenlige produkter.

Vi skal have adgang til de rette arbejds­redskaber, herunder en støvsuger samt filtre og støvsugerposer. Vi medbringer vores egen gulvskrubbe til gulvvask.

Samarbejde med sygeplejen

Vi arbejder side om side med den kommunale sygepleje og andre kommunale aktører. Det er en fordel for dig.

For det betyder, at det er helt naturligt for os at søge råd og vejledning hos en sygeplejerske. Og får du både hjemmepleje og sygepleje, kan du mærke, at vi går op i at skabe sammenhæng i hjælpen.

Vi arbejder tværfagligt døgnet rundt, og det gør mange ting nemmere for dig.

Søg om hjemmepleje

På kk.dk kan du læse, hvordan du søger om hjælp og støtte til hjemmepleje.

Du kan søge om hjælp og støtte fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvis du er fyldt 65 år og bor i Københavns Kommune. Er du mellem 18 og 64 år, skal du søge hos Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Mere om hjemmepleje

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde mere information om hjemmepleje til ældre i København og blandt andet læse om frit valg af leverandør.

Andre tilbud til ældre

På hjemmesiden 'Ældre i København' kan du få overblik over Københavns Kommunes tilbud og muligheder for hjælp og støtte til ældre og pårørende.